Metalne / čelične konstrukcije

Čelične konstrukcije su dominantne u savremenom građevinarstvu zahvaljujuci velikim rasponima koje savladavaju, preciznim detaljima, mehaničkim karakteristikama i neograničenim oblikovanim mogućnostima. Dodatno, savremene težnje ka održivoj gradnji zahtevaju sirovine koje se mogu relativno lako reciklirati, a čelik među građevinskim materijalima u ovome zauzima prvo mjesto.

Na svim čeličnim elementima vrši se odgovarajuća priprema za zavarivanje ovisno o vrsti zavarenog spoja. Odgovarajuća antikorozivna zaštita vrši se po svim pravilima struke ili zahjevu kupca te se nakon završene montaže korigira završni sloj.

 

crvena bela

"STARTPRODUKT" D.O.O. izvodi sledeće radove:

* Izrada montaža čeličnih konstrukcija

* Izrada i montaža hala različitih veličina

* Izrada različitih vrsta nosača od čeličnih profila

* Izrada podkonstrukcije za krovove

* Izrada nadstrešnica

 


 

Primarna konstrukcija


primar


Primarna konstrukcija su glavni nosivi elementi građevine koji se oslanjaju na pripremljenu temeljnu podlogu.

 


 

Sekundarna konstrukcija


sekundarna

Sekundarna konstrukcija je krovna i zidna podkonstrukcija koja nosi krovne i zidne obloge.


 

KATALOG

katalog slika mala

C

ce4